A Balatonalmádi Nádas Református Óvoda a fenntartó Balatonalmádi Református Egyházközség döntése alapján az óvodai beiratkozás időpontját az alábbiakban határozta meg:

2024. április 23-án 8.00 – 12.00 óra között
2024. április 24én 9.00 – 14.00 óra között
2024. április 25-én 13.00 – 17.00 óra között

A felvételi eljárás menete a következő:

1.A Szándéknyilatkozatok leadása
2. Személyes találkozás – az intézmény megtekintésével
3. Beiratkozás

1.) A letölthető Szándéknyilatkozatot (www.nadasovi.hu) kitöltve, aláírva, beszkennelve legyenek szívesek 2024. március 15-ig visszaküldeni az info@nadasovi.hu e-mail címre.

2.) Lehetőséget biztosítunk a szülők számára, hogy előzetesen egyeztetett időpontban megtekinthessék az intézményt és az intézmény igazgatójával történő beszélgetés során a felmerülő kérdésekre választ kaphatnak. (időpont egyeztetés az alábbi telefonszámon: +36-30-663-1107)

3.) Az előzetesen Szándéknyilatkozatot beküldő szülők a beiratkozás során erősítik meg felvételi szándékukat. A beiratkozásra kérjük magukkal hozni a gyermek személyi igazolványát, lakcímkártyáját és TAJ kártyáját.

Intézményünkbe azokat a gyermekeket várjuk – Balatonalmádiból és a környező településekről-, akiknek szülei elfogadják intézményünk egyházi, keresztyén jellegét és az ahhoz kapcsolódó tevékenységeinket, hitéleti nevelésünket és elvárásainkat.

A beiratkozást követő 30 napon belül a szülőket e-mailben értesítjük a felvételről hozott döntésről.

Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az igényeket felvételi bizottság bírálja el. Figyelembe veszi:

• református vallás gyakorlását, a gyülekezeti tagságot,
• református keresztséget, más felekezeti keresztséget,
• azon gyermekek testvérei, akik már intézményünkbe járnak,

A létszámkorlát miatt felvételt nem nyert gyermekek a szülő kérésére előjegyzésbe kerülnek és a felszabaduló óvodai helyekre felvételt nyernek.

Kelt: Balatonalmádi, 2024.02.20.

Rokalyné Csizmadia Margit
igazgató