Kedves Szülők!
Köszönjük, hogy megtisztelnek minket bizalmukkal.

A Balatonalmádi Nádas Református Óvoda 2022. szeptember 1-jén nyitja meg kapuit. Az intézmény alapításának és építésének folyamata nagy erőkkel zajlik. A Magyar Református Egyház Óvodafejlesztés c. projekt koordinálja a beruházást és a működés megkezdését.

A beiratkozással kapcsolatos információk

A 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdésében szabályozza az óvodai beiratkozás időpontját, amelyre a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor.

Ebben az időszakban történik meg óvodánk műszaki átadása, melyet a működési engedély kiadása követ. A gyermekek beíratásának hivatalos idejében ezért még nem tudjuk az óvodaköteles gyermekeket a KIR (Köznevelési Információs Rendszer) felületen regisztrálni, így azt javasoljuk, hogy a szülők „Szándéknyilatkozattal” jelezzék óvodánk felé az info@nadasovi.hu e-mail címen, hogy gyermeküket a Balatonalmádi Nádas Református Óvodába kívánják járatni. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az óvodaköteles gyermekeket (akik az adott év augusztus 31-ig töltik be a 3. életévüket), a fent megjelölt időpontban egy, már működő (pl. körzetes) óvodába be kell íratni akkor is, ha szeptembertől a mi óvodánkat választják. (A 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet)

Kérjük Önöket, hogy a kötelező beiratkozáskor jelezzék, hogy gyermekük szeptembertől nem fog odajárni. Amint a Balatonalmádi Nádas Református Óvoda megkapja a szükséges engedélyeket – a KIR hozzáférést és az oktatási azonosító számot – az átíratás időpontjairól, a személyes találkozás lehetőségéről és az intézmény bemutatásáról a nadasovi.hu oldalon és a szándéknyilatkozatban feltüntetett címen/emailben értesítjük Önöket.

Röviden a „Szándéknyilatkozatról”

A Szándéknyilatkozatot és a Szülői felügyeletről szóló nyilatkozatot legyenek szívesek május 20-ig visszaküldeni az info@nadasovi.hu címre. Az óvoda működtetésének tervezéséhez, a csoportok kialakításához és munkatársaink felvételéhez ismernünk kell a gyermekek létszámát.

Természetesen azokat a gyermekeket is fogadjuk, akik a fent megadott időpont után jelentkeznek intézményünkbe.

Letölthető nyomtatványok
Szándéknyilatkozat – Óvodaköteles gyermek
A 2022/2023-as nevelési évben induló óvodai felvételhez

Letöltés

Szándéknyilatkozat – Nem óvodaköteles gyermek
A 2022/2023-as nevelési évben induló óvodai felvételhez

Letöltés

Nyilatkozat felügyeleti jog gyakorlásáról

Letöltés