Küldetésnyilatkozat

Legfontosabb célunk, hogy óvodánk olyan hely legyen, ahol a ránk bízott gyermekeket a keresztyén értékrend alapján személyes hitünk és életünk példájával neveljük, ahol hangsúlyos értékként jelenik meg a hit, a szeretet, az elkötelezettség, a minőségi munkára való törekvés. Mindezt családias légkörben, a szülőkkel szorosan együttműködve végezzük.

Isten közelében lenni védelmet és biztonságot jelent, egy keresztyén közösség tagjaként pedig megtapasztaljuk a bizalom és az egymásról való gondoskodás és egymásra támaszkodás megtartó erejét. Hisszük, hogy így felnőve, csakúgy, mint Mózes, akit a nádas közé rejtettek el családtagjai (2Mózes 2,3) felnőttként is az Úr gyermekei, szolgái lesznek minden feladatukban a ránk bízott gyermekek.

Egymásba kapaszkodó nádszálakként kívánjuk a gyermekeket nevelni, védelmet és biztonságot nyújtva számukra, tudva, hogy egyedül törékenyek vagyunk, de együtt hajladozva megállunk, erősek vagyunk, miközben az éltető víz, az élet vize táplál.