Egy óvoda létrehozása nemcsak annyiból áll, hogy felépítünk egy épületet. Ez is jelentős feladat, de ami még fontosabb, az a nevelési program összeállítása és a szülőkkel való találkozás, kapcsolattartás. A Balatonalmádi Nádas Református Óvoda épülete hamarosan elkészül, a program szakmai összeállítása megtörtént. Szeptembertől elindulhat az első nevelési év. A jelentkezések megindultak, ezért az ovi vezetősége úgy, gondolta ideje van az szülőkkel való első találkozásra. Március 28-án tájékoztatóra várták őket a református templomba.

A Balatonalmádi Nádas Református Óvoda 2022. szeptember 1-jén kezdi meg működését. Kiemelt célként tűzték ki, hogy a pedagógiai munkában egyformán hangsúlyt kapjon a magas színvonalú szakmaiság és a keresztyén nevelés.
A jelentkezés a Szándéknyilatkozatok elküldésével megkezdődött, egyre több szülő érdeklődik az intézményről. Ezért is tartották fontosnak egy tájékoztató megtartását. Rokalyné Csizmadia Margit intézményvezető és Kádár-Paksy Ágnes intézményvezető-helyettes itt válaszolt a felmerülő kérdésekre a beruházásról és az óvoda indulásáról.„Azt gondoljuk, hogy ez az óvoda olyan védelmet fog adni minden gyermeknek, mint Mózesnek adott a nádas” – kezdte az ismertetőt Rokalyné Csizmadia Margit intézményvezető, utalva a kisded Mózes megmenekülésére. Elmondta, hogy a Balatonalmádi Nádas Református Óvoda egy korszerű épületben kezdheti meg a működését. A munkálatok ütemterv szerint haladnak, terveik szerint a nyár folyamán, júliusban lehetőséget teremtenek a szülőkkel való személyes találkozásra és az intézmény bemutatására a működési engedély kézhezvétele után. A három szintes épület a Noszlopy utca és a Damjanich utca sarkán található, a Györgyi Dénes Általános Iskola és a város bölcsődéjének a szomszédságában.A tájékoztatón az intézményvezető elmondta, hogy az Országos Óvoda Program keretében valósulhat meg az intézmény, fenntartója pedig a Balatonalmádi Református Egyházközség lesz. A működést a nemzeti köznevelési törvény határozza meg kiegészülve a református köznevelési törvény szabályozási kereteivel. Az óvoda állami feladatot ellátó intézmény lesz, ezért ugyanúgy térítésmentesen lehet majd igénybe venni, mint az önkormányzati óvodákat. Három éves kortól legfeljebb hét éves korig foglalkoznak a gyermekekkel. Az oviba való felvételnél nem előírás az, hogy meg legyenek keresztelve a kicsik, de az intézményben keresztyén értékrend alapján folyik majd a nevelés, ahol hangsúlyos értékként jelenik meg a hit, a szeretet, az elkötelezettség, a minőségi munkára való törekvés. Mindezt családias légkörben, a szülőkkel szorosan együttműködve kívánják megvalósítani. A hitéleti nevelés mellett sajátossága lesz még az intézménynek, hogy homogén csoportokkal indulnak. A kis létszám lehetőséget biztosít családias, érzelmi biztonságot adó környezet megteremtésére, az egyénre szabott bánásmódra.
A tájékoztatón szó volt még, többek között a napirendről és a tervezett tevékenységekről.

A környezet lehetőséget biztosít a természetközeli, szabadtéri foglalkozásokra. Az épületben helyet kap egy modern tornaszoba is, így rossz idő esetén is biztosítani tudják a gyermekek mozgásigényének kielégítését. Fontos helyet foglal el a programban a természet szeretetére való nevelés is. Tervezik a városi és a környékbeli intézményekkel való együttműködést. Szó esett még az ünnepek megtartásáról és a szülőkkel közösen eltöltött alkalmakról. A tájékoztatón elhangzott, hogy az étkeztetést külső beszállítóval oldják meg, a speciális étrend is biztosított.Kádár-Paksy Ágnes intézményvezető-helyettes a hitéleti nevelésről szólt. Elmondta, hogy ez az óvodában nem hitoktatás formájában jelenik meg, hanem átszövi a mindennapokat, tevékenységekbe ágyazottan jelenik meg a bibliai tartalom. A gyermekekkel foglalkozó óvodapedagógusok teljes személyiségükkel, hitükkel mutatnak példát, mely segít a gyermekeknek megérezni és megtapasztalni, hogy nincsenek egyedül, Isten a tenyerén hordozza őket. Kiemelt feladatként fogalmazta meg, hogy a gyermekek tanuljanak meg közösségben gondolkodni, egymásra figyelni.

A beszámoló után lehetőség volt kérdések feltevésére. Elhangzott, hogy a mostani alkalmon kívül bármikor lehet keresni a vezetőket, akik igyekeznek minden felmerülő kérdésre válaszolni. Ezt megtehetik e-mailben, vagy telefonon. (https://nadasovi.hu/kapcsolat/).